Ontspanningslessen op de basisschool & kinderopvang

Ontspanningslessen

op de basisschool & kinderopvang

Wat maakt het dat aanraken zo belangrijk is voor iedereen en vooral om te beginnen voor kinderen? Aanraken is een eerste levensbehoefte, in het belang van ons welzijn en onze gezondheid. In de tegenwoordige tijd, nu veel jeugd in aanraking komt met de digitale wereld, is er soms nog weinig tijd/zin over voor wat echt belangrijk is. Voelen wat er met je lijf gebeurt als het door jezelf of anderen aangeraakt wordt. Je maakt dan namelijk een gelukshormoon aan, wat tot gevolg heeft dat je je fijn voelt, een goede/betere concentratie ervaart (bevordert de werking van de hersenen), gezellig met leeftijdsgenoten om kunt gaan, waardoor er geen of minder pestgedrag kan ontstaan. Zeker als er door alle kinderen meegedaan wordt, is dit goed voor de groepsdynamiek; je leert echt samenwerken. Ook leer je elkaar op een andere manier kennen: wat vindt mijn klasgenoot fijn, waar ligt zijn/haar grens? Het geeft het kind een inzicht in zelfbewustzijn en lichaamsbesef. Dat brengt zelfbevestiging en zelfvertrouwen, dit geeft het kind een goed gevoel. Ook komt het hormoon oxytocine (het gelukshormoon) vrij, zowel bij het kind als bij degene die masseert. Dit stofje wordt aangemaakt in de hersenen en zorgt voor binding en verbondenheid. Aanraken/massage maakt kinderen sterk en minder kwetsbaar. Ook wordt door een aanraking/massage het immuunsysteem versterkt, stress neemt af en er treedt (diepe) ontspanning op.

 

Wat maakt dat er op school/kinderopvang ontspanningslessen noodzakelijk zijn?

Het is een waardevol hulpmiddel voor leerkrachten/pedagogisch medewerkers om kinderen te helpen omgaan met stress op een gezonde en liefdevolle manier. Voor de leerkracht/pedagogisch medewerker heeft het ook een positieve werking. Het contact met het kind/de groep wordt beter omdat het/deze positieve aandacht krijgt. Bij drukke en onrustige kinderen is er nog wel eens sprake van een disbalans tussen het geven van positieve en negatieve aandacht.

Eén ding is zeker, liefdevolle aanrakingen zijn voor iedereen fijn/goed. Zolang het met aandacht en liefde toegepast wordt, is het een aanrader voor meerdere momenten in de week, de maand, het jaar.

 

Nog even een opsomming van positieve effecten van elkaar aanraken:

- Je voelt je fijn, je krijgt aandacht;

- Zorgt voor een betere concentratie;

- Positief sociaal gedrag, respect voor jezelf en de ander;

- Zelfvertrouwen;

- Lichaamsbesef;

- Bij jonge kinderen zorgt dit voor een beter groeiproces;

- Communicatie onderling;

- Positief welbevinden/gezondheid;

- Leervermogen;

- Minder pestgedrag, bij herhaling van de ontspanningslessen;

- Het geeft de groep even een rustmoment in de dag.

 

Een kind bepaalt zelf of hij/zij mee wil doen. Zo niet, dan blijft hij/zij wel erbij om te kijken.

 

Kinderen nemen vanzelfsprekend jouw houding over. Als jij (leerkracht/pedagogisch medewerker) met aandacht, liefde, gevoel en respect de ander aanraakt, dan zullen zij dat dat ook gaan doen. Iedereen kan masseren, ook een kind als het zich veilig en vertrouwd voelt.

 

De aanrakingen vinden altijd plaats over de kleding heen of op de huid (hand). Voor de handmassage wordt een neutrale olie gebruikt i.v.m. allergieën.

 

Minder pestgedrag:

In Scandinavië is het pestgedrag afgenomen van 15% naar 1%, d.m.v.

wekelijks een les aanraken/massage in te plannen, waardoor er positieve aandacht voor elkaar is.  Bron: 2014 methode "zijn ' Touching Child Care

 

Er zijn vele mogelijkheden, ook om te werken met thema’s. Je kunt

met tweetallen elkaar aanraken of in een kring allerlei aanraakspelletjes doen. Er zijn ook verhaaltjes waarnaar ze kunnen luisteren en het geleerde meteen kunnen uitvoeren op bijv. de rug of armen. Er zijn bijvoorbeeld platen waarop precies staat hoe te handelen. Tijdens de lessen zal ik deze handelingen ook voordoen en kunnen ze op het active bord worden geplaatst.

Bron: 2017 Corina Elzenaar van Happy kids massage

 

Ik ben enthousiast, jij ook? Wil je een les proberen, mail me dan: info@sabinemasseert.nl of bel met: 0637654544

 

Liefs Sabine

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0