Sabine masseert is te bereiken op telefoonnummer: 0637654544

 

Als ik niet opneem, spreek dan alsjeblieft een boodschap voor me in of stuur een mail naar info@sabinemasseert.nl

 

Wil je meer weten of je inschrijven voor mijn nieuwsbrief vul dan onderstaand contactformulier in.

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Privacyverklaring

 

Sabine masseert hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sabine masseert houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

- Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 

- Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

- Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben

voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen

zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit

nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

- Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Massagepraktijk Sabine masseert zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens hieronder.

 

Persoonlijke gegevens Sabine masseert

- Naam: Sabine Hoevenaars

- Thuisadres: Bollenveld 39

- Postcode: 5235 NK Den Bosch

- Bedrijfsnaam: Sabine Masseert

- Praktijkadres: Neptunusstraat 41

- Postcode: 5258 AN Berlicum

- Telefoonnummer: 0637654544

- KVK nummer: 65663667

- BTW nummer: NL 148240744B01

 

Doel waarom gegevens verzameld worden

Gegevens worden tijdens de eerste keer bij een intake ingevuld. Dit is om een beeld te krijgen van het verleden van de cliënt, zijn klachten en de reden van het bezoek bij Sabine masseert. Zo kan Sabine haar behandeling goed afstemmen en bepalen of de behandeling gegeven kan worden. Drie onderwerpen die van belang zijn om de behandeling voort te zetten zijn: medicijngebruik, medisch verleden, allergieën. Dus een administratief doel. Eventueel kan het formulier met goedkeuring van de cliënt overgedragen worden of er vindt overleg plaats met collega’s. Een ander doel om de gegevens te kunnen gebruiken is om nieuwsbrieven te versturen.

 

Welke gegevens worden bewaard?

- Voornaam & achternaam

- Adres & postcode & plaats

- Telefoonnummer

- Mailadres

- Geboortedatum

- Beroep & studie

- Persoonlijke omstandigheden

- Medische gegevens

- Observatiegegevens omtrent huidkwaliteit, spieren e.d.

 

Voorwaarden om te kunnen behandelen

Om de behandeling voort te kunnen zetten is er een verplichting om in alle eerlijkheid gegevens te vermelden tijdens de intake. Als er informatie achtergehouden wordt, is Sabine masseert niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling.

 

Beheer, hoe lang gegevens bewaard blijven

De gegevens blijven in eigen beheer van Sabine masseert. Deze mogen te allen tijde ingelezen worden, aangepast of veranderd worden. De gegevens blijven bewaard zolang de cliënt onder behandeling is en tot 1 jaar na de laatste behandeling. Na dat jaar worden de formulieren zorgvuldig vernietigd.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden:

- Het verzorgen van de financiële administratie, in eigen beheer met

Excelbestanden

- Het verzorgen van communicatie, middels nieuwsbrieven, mailcontact, via newsletter2go en Jimdo webmail.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Bijvoorbeeld: newsletter2go (nieuwsbriefverspreiding).

 

Welke gegevens hebben zij dan? Naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer.

 

Hoelang? Zolang je ingeschreven blijft voor de nieuwsbrief; zodra je je afmeldt ontvang je geen e-mails meer. En e-mails worden ook verstuurd via webmail.jimdo.com. Zij hebben alleen mailadressen tot hun beschikking. Om bij deze gegevens te kunnen, wordt er altijd een wachtwoord gevraagd. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging

Wij hebben passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen.

 

Goedkeuring

Tijdens de intake is er de mogelijkheid om de gegevens goed of af te keuren, je tekent voor goedkeuring. Je kan te allen tijde op je keuze terug komen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van de verwerkers. Je kunt ook de door jou verstrekte gegevens door ons laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ook teken je om toestemming te geven om een nieuwsbrief te ontvangen van Sabine masseert. Hiervoor kun je je te allen tijde afmelden onderaan de nieuwsbrief.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Voor meer informatie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of

opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op: info@sabinemasseert.nl