Voor al de volwassen massages bij Sabine masseert hanteren wij de volgende regels en voorwaarden:

 

Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik u een aantal vragen stellen over uw medische verleden;

 

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt;

 

Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets soortgelijks en/of gebruikt u eventueel medicijnen, dan kunt u van te voren met deze arts overleggen of een massage geen problemen kan veroorzaken die uw behandeling verstoren. Vraag dan eerst schriftelijk toestemming voor een massage aan de desbetreffende behandelaar. In een aantal gevallen is een aanpassing van de massage namelijk noodzakelijk. U waarschuwt de masseur onmiddellijk als uw welbevinden op enige wijze wordt aangetast;

 

Sabine masseert is geen arts of therapeut en kan geen diagnoses stellen; 

 

Sabine masseert is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik;

 

Sabine masseert is te allen tijde niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen en/of letsel van de massage die gegeven wordt en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medische en/of andere kosten en afspraken die hieruit voortkomen;

 

Om optimaal te kunnen genieten van uw massage verzoeken wij u om uw mobiele telefoon uit te schakelen of op stil te zetten;

 

Emoties kunnen tijdens de massage los komen (huilen, lachen, boosheid e.a.): deze mogen er zijn;

 

Er dient een minimale ruimte beschikbaar te zijn van 3 bij 3 meter;

 

De massage die gegeven wordt door Sabine masseert is te allen tijde geen erotische massage;

 

Drink geen alcohol voor de massage;

 

Zorg ervoor dat er minstens een half uur zit tussen uw laatste maaltijd en de massage;

 

Betalingen bij Sabine masseert kunnen contant afgerekend worden of per bank worden overgemaakt.

 

Voor al de kindermassages bij Sabine masseert hanteren wij de volgende regels en voorwaarden:

 

Emoties kunnen tijdens de massage los komen (huilen, lachen, boosheid e.a.): deze mogen er zijn;

 

De naaste omgeving (ouders, telefoon, tv, radio, huisdieren) wil ik vragen om de rust te bewaken;

 

Vragen en/of opmerkingen kun je voor en/of na de massage stellen, schrijf ze eventueel op;

 

Graag losse haren, geen staart of ingevlochten haren;

 

Geen sieraden om tijdens de massage;

 

Trek gemakkelijk zittende kleding aan, mogelijk kan er wat olie op terecht komen. Kleding blijft aan tijdens de massage. Sabine verschuift soms wat kleding om er beter bij te kunnen (buik, benen);

 

Sabine en kind spreken samen een teken af als hij/zij het niet fijn vindt;

 

Na de massage krijg je een glas water, dit is goed omdat er van alles in werking is gezet tijdens de massage;

 

Er dient een minimale ruimte beschikbaar te zijn van 3 bij 3 meter;

 

Sabine masseert is geen arts of therapeut en kan geen diagnoses stellen;

 

Sabine masseert is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik;

 

Sabine masseert is te allen tijde niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen en/of letsel van de massage die gegeven wordt en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medische en/of andere kosten en afspraken die hieruit voortkomen.